Διαδικασία Πώλησης

Αναλαμβάνουμε πλήρως την καθοδήγησή σας σε όλα τα στάδια που μεσολαβούν μεταξύ της συμφωνίας για την αγορά και την υπογραφή του τελικού συμβολαίου, βοηθώντας σας καθημερινά, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (μηχανικό, δικηγόρο, συμβολαιογράφο κλπ.) στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και στην άμεση επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει.

Compare listings

Compare