Διαδικασία Αγοράς

Αναλαμβάνουμε πλήρως την καθοδήγησή σας σε όλα τα στάδια που μεσολαβούν μεταξύ της συμφωνίας για την αγορά και την υπογραφή του τελικού συμβολαίου, συμπεριλαμβανομένου δωρεάν προκαταρκτικού νομικού ελέγχου. Είμαστε δίπλα σας σε οτιδήποτε χρειαστεί (προσύμφωνο, προκαταβολή, συνεχής ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας κλπ) μέχρι την οριστική μεταβίβαση.

Compare listings

Compare